Fujifilm objavljuje manje ažuriranja firmvera za svoje sisteme kamera X100V, X-A7: Digital Photography Review

Fujifilm je objavio par (uglavnom) manjih ažuriranja firmvera za svoje sisteme kamera X100V i X-A7.

Kažemo da je „uglavnom“ manji jer ažuriranje softvera X100V donosi dobrodošao značaj za korisnike koji imaju problema sa pregrijavanjem. Pored općih ispravki programskih pogrešaka, verzija softvera 1.10 (prethodno 1.00) dodaje novu postavku „Automatsko isključivanje napajanja u podmeniju„ Upravljanje napajanjem “koja će automatski isključiti kameru ako se pregrijava, nešto što može biti prilikom snimanja„ u neprekidnom vremenu “ način. ‘

U promjenjivom listu Fujifilm piše:

„Preporučujemo upotrebu nove opcije kada se X100V koristi neprekidno (poput kontinuiranog snimanja video zapisa) i tako dalje, a korisnik može osjetiti kako zahvat postaje primjetno vruć.“

Verzija firmvera 1.20 (ranije 1.10) za X-A7 još je manja, pri čemu su jedine izmjene nova kompatibilnost s Fujifilmovim Instax Mini štampačem za veze i raznim ispravkama manjih grešaka.

Možete preuzeti verzija softvera 1.10 za X100V i verzija firmvera 1.20 za X-A7 na odgovarajućim stranicama podrške za Fujifilm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *